ຄູພາສາອັງກິດ

Project Description

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ

ຄະນະສຶກສາສາດ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

ນິຍາມ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ

ພາສາ​ອັງ​ກິດ​ເປັນພາສາທີ່ທຸກຄົນໃນທົ່ວໂລກໃຊ້ໃນການສື່ສານໃນທົ່ວທຸກຂົງເຂດ ແລະ ຂະແໜງວຽກງານ. ພາສາອັງກິດມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໂດຍສະເພາະໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນຊ່ວງເສດຖະກິດກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ພັດທະນາ​ພ້ອມທັງມີການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ພາສາອັງກິດຍັງມີບົດບາດສຳຄັນຢູ່ໃນບັນດາວຽກງານຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ສະນັ້ນ, ຄູ​ພາສາ​ອັງກິດ​ຈຶ່ງ​ມີ​ບົດບາດ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ກຽມພ້ອມສົ່ງເສີມເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂອງປະເທດ.

ວິຊານີ້ຮຽນກ່ຽວກັບຫຍັງ

ວິຊາ​ນີ້​ຮຽນກ່ຽວກັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​ດ້ານ​ພາສາ​ອັງ​ກິດ​ເຊັ່ນ: ການ​ອ່ານ, ຂຽນ, ຟັງ ​ແລະ ​ເວົ້າ. ນອກຈາກ​ນັ້ນ, ນັກ​ສຶກສາ​ຍັງ​ຈະ​ໄດ້​ຮຽນກ່ຽວກັບ​ການ​ແຕ່ງ​ບົດ​ສອນ, ທິດ​ສະ​ດີ​ທັກ​ສະການ​ສອນ ​ແລະ ວິທີ​ການ​ສິດສອນ. ​ເຊິ່ງທັກ​ສະ​ເຫຼົ່ານີ້ ຖື​ເປັນ​ພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການສຶກສາພາຍໃນສາຂາຄູພາສາອັງກິດ.ນອກຈາກການຮຽນ4ທັກສະແລ້ວນັກສຶກສາຍັງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຈັນຍາບັນການເປັນຄູ ແລະ ວິທີການສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ນັກສຶກສາ.

ວິທີການສິດສອນ

ວິທີ​ການ​ສິດສອນ​ຂອງ​ສາຂາ​ນີ້​ແມ່ນ​ລວມມີ​ທັງ​ການ​ຮຽນ​ແບບ​ຫ້ອງ​ລວມ ​ແລະ ສຳ​ມະ​ນາ. ​ໃນ​ນັ້ນ, ປະກອບ​ມີ​ພາກ​ທິດ​ສະ​ດີ ​ແລະ ພາກ​ປະຕິບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ເຊັ່ນ: ການ​ສອນ​ທົດ​ລອງ,ການສອນເປັນກຸ່ມ,ການໄປສັງເກດການສອນຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ​ຕອນປາຍ ແລະ ການລົງຝຶກງານສອນຕາມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ພ້ອມທັງນຳຜົນທີ່ໄດ້ຮັບມາຂຽນບົດລາຍງານ. ນັກສຶກສາຍັງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການອອກແບບບົດສອນ ແລະ ລົງຝຶກຫັດການສອນຕົວຈິງຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕ່າງໆ.

ທັກສະ/ຄວາມສົນໃຈ

ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​ທາງ​ດ້ານ​ພາສາ​ອັງກິດ ແລະ​ ວິ​ຊາ​ສາຍ​ສັງ​ຄົມ​ທົ່ວ​ໄປ, ​ເປັນ​ຄົນມັກ​ຮັກໃນ​ການ​ສິດ​ສອນ, ມີ​ອັດ​ທະຍາ​ໄສ​ດີ, ມີ​ຄວາມ​ອົດທົນ​ສູງ , ເປັນຄົນມີລະບຽບວິໄນ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ກະຕືລື​ລົ້ນ, ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈຢາກຮຽນຮູ້ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ ທາງ​ດ້ານ​ທິດ​ສະ​ດີ​ ແລະ ຮຽນ​ຮູ້​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ​ແລະ ​ສົນ​ໃຈ​ຢາກພັດທະນາ​ຕົນ​ເອງ​ຕະຫຼອດ​ເວລາ.

ຈົບແລ້ວສາມາດ

ນັກສຶກສາທີ່​ຈົບ​ຈາກ​ພາກ​ວິຊາ​ນີ້​ຈະ​ມີຄວາມ​ຮູ້​ລົງ​ເລິກດ້ານ​​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ພາສາ​ອັງກິດ ​ເຊັ່ນ: ການ​ຟັງ, ຂຽນ, ອ່ານ ​ແລະ ​ເວົ້າ. ມີທັກສະໃນການວິເຄາະຫຼັກສູດ, ການອອກແບບວິທີການສຶກສາ ແລະ ຍັງສາມາດຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກສຶກສາຍັງສາມາດວາງແຜນ, ແຕ່ງ ແລະ ອອກແບບບົດສອນແລະບົດສອບເສັງນຳອີກ.

ອາຊີບ

ເປັນ​ຄູ​ສອນ​ຢູ່​ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ​ຕອນ​ປາຍ ຫຼື ຕໍ່າ​ກວ່າ ຫຼື ​ເປັນ​ຄູ​ສອນ​ຢູ່​ຕາມ​ສູນ​ສອນ​ພາສາ​ອັງກິດ​ຕ່າງໆ. ປະກອບອາຊີບ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ​ການ​ສຶກສາ​ເຊັ່ນ: ​ເປັນ​ພະນັກງານ​ຢູ່​ຕາມ​ຫ້ອງການ​ສຶກສາ​ເມືອງ, ຫ້ອງການ​ສຶກສາ​ແຂວງ, ສຳນັກງານ ​ແລະ ອົງການ​ຕ່າງໆ, ​ເຮັດ​ວຽກກັບ​ໂຄງການ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ສຶກສາ, ​ເຮັດ​ວຽກທົ່ວ​ໄປ​ກ່ຽວກັບ​ເອກະ​ຊົນ ຫຼື ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນ​ຕ່າງໆ.

ວິຊາຮຽນ

ລາຍຊື່ວິຊາຮຽນ     

 • General English
 • Reading
 • Pronunciation
 • Listening
 • Critical reading
 • Composition writing
 • Method
 • Business
 • Grammar
 • Translation and interpretation
 • Academic writing
 • Public speaking
 • Western and ASEAN culture
 • ESP
 • Literature
 • Report and thesis writing
 • Phonetic