ກ່ອນຈະມາເປັນເວັບແນະນຳສາຍການຮຽນ

ຫຼາຍຄົນອາດສົ່ງໃສວ່າໂຄງການປຶ້ມແນະນຳສາຍການຮຽນ ແລະ ເວັບໄຊ ເກີດຂຶ້ນມາໄດ້ຈັ່ງໃດ, ໃຜເປັນຜູ້ລິເລີ່ມ, ແລ້ວທືມງານມາໂຮມໂຕກັນໄດ້ຈັ່ງໃດ, ໄດ້ທຶນມາແຕ່ໃສ ຫຼືວ່າ ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງສ້າງປຶ້ມນີ້ຂຶ້ນ. ທຸກຂໍ້ສົງໄສທີ່ນ້ອງໆຫຼາຍຄົນຢາກຮູ້ ພວກເອື້ອຍອ້າຍມີຄຳຕອບໃຫ້ຜ່ານບົດຄວາມທີ່ນ້ອງໆຈະໄດ້ອ່ານຕໍ່ໄປນີ້:ໂຄງການປຶ້ມແນະນຳສາຍການຮຽນ ແລະ ເວັບໄຊ ແມ່ນຄວາມຄິດລິເລີ່ມຂອງເອື້ອຍ ອານົງ ສີສົງຄາມ ຍ້ອນປະສົບການທີ່ໄດ້ເຈິຕອນທີ່ຈົບ ມ ປາຍ ໃຫມ່ໆ ແລ້ວຕ້ອງຕັດສິນໃຈເລືອກສາຍການຮຽນ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າສິຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສາຍການຮຽນໄດ້ແນວໃດ ເພາະບໍ່ມີປຶ້ມ ຫຼື ອີ່ຫຍັງ ທີ່ສາມາດຊອກຮູ້ໄດ້ເລີຍກ່ຽວກັບສາຍການຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລາວ ຊຶ່ງມັນຍາກຕໍ່ການຕັດສິນໃຈ. ຈົນມາຮອດມື້ໜຶ່ງ ເອື້ອຍອານົງ ໄດ້ຮູ້ວ່າ ທາງລັດຖະບານອາເມລິກາ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາ ອະດີດນັກສຶກສາ ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບທຶນໄປຮຽນແລກປ່ຽນຢູ່ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ສາມາດສົ່ງ ບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ຢາກເຮັດ ເພື່ອຊອກຫາໂຄງການທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມທີ່ສຸດຕໍ່ການໃຫ້ທຶນ ກໍ່ເລີຍຕັດສິນໃຈຂຽນບົດສະເໜີຂໍທຶນເຮັດ ໂຄງການປຶ້ມແນະນຳສາຍການຮຽນ ແລະ ເວັບໄຊ ພ້ອມກັບໝູ່ໆອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍ່ໄດ້ຮັບທຶນດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ນັ້ນເປັນພຽງແຕ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຄງການເທົ່ານັ້ນ.
ຫາກຍ້ອນໄປເມື່ອສອງປີກ່ອນ ກ່ອນທີ່ຈະປຶ້ມຫົວນີ້, ພວກເອື້ອຍພວກອ້າຍບອກໄດ້ເລີຍວ່າ ຊອກຫາກ່ຽວກັບສາຍການຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລາວເປັນສິ່ງທີ່ຢາກຫຼາຍ ແລະ ນັກຮຽນສ່ວນຫຼາຍ (ລວມທັງພວກເອື້ອຍອ້າຍນຳ) ແມ່ນໄຊ້ວິທີຖາມຄົນຮູ້ຈັກເອົາ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຖືກຕ້ອງເປັນຈິງຕາມທີ່ໄດ້ຍິນມາແທ້ບໍ່.ບັນຫານີ້ເກີດຂຶ້ນກັບນັກຮຽນທຸກຄົນທີ່ເຄິຍຜ່ານການເລຶອກສາຍຮຽນຕໍ່ ແລະ ຍ້ອນເຫດນີ້ເອງ ທີ່ຈຸດປະກາຍໃຫ້ ອານົງ ສີສົງຄາມ ມີແນວຄິດຢາກເຮັດປຶ້ມແນະນຳສາຍການຮຽນ ໃຫ້ບັນດາລຸ້ນນ້ອງ ເພື່ອທີ່ເຂົາເຈົ້າຂະບໍ່ໄດ້ພົບບັນຫາເຊັ່ນດຽວກັນ ທີ່ພວກອ້າຍເອື້ອຍໄດ້ພົບພໍ້ມາ. ອານົງ ຮ່ວມກັບເພື່ອນ ອາດີນັກສຶກສາທຶນໄປຮຽນແລກປ່ຽນຢູ່ອາເມລິກາ ຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງ ບົດສະເໜີໂຄງການ ໄປແຂ່ງຂັນເພື່ອຊິ່ງເອົາທຶນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນ ປີ 2013. ຫຼັງຈາກຊະນະໄດ້ທຶນແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ຊອກໂຮມຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຢາກຊ່ວຍສ້າງປຶ້ມນີ້ໃຫ້ນ້ອງໆ ທັງຈາກກຸ່ມອາດີດນັກສຶກສາທຶນລາວ-ອາເມລິກາ ແລະ ນັກສຶກສາຈາກສະຖາບັນຕ່າງໆ ມາເປັນທີມງານທີ່ໄດ້ຈັດສ້າງປຶ້ມນີ້ຈົນສຳເລັດ ດັ່ງທີ່ພວກນ້ອງເຫັນໃນຮູບລຸ່ມນີ້.
ສິ່ງທີ່ຍາກທີ່ສຸດໃນການສ້າງປຶ້ມນີ້ ແມ່ນການຊອກວິທີທີ່ຈະບັນລຸຈຸດປະສົງຫຼັກໆ ທີ່ທີມງານສ້າງປຶ້ມໄດ້ຄິດໄວ້ກະຄື: ສິເຮັດແນວໃດໃຫ້ປຶ້ມຫົວນີ້ ຊ່ວຍນ້ອງໆທີ່ຕ້ອງຜ່ານການຕັດສິນໃຈເລືອກສາຍຮຽນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ມີປະໂຫຍດທີ່ສຸດ ເພາະລຸ້ນເອື້ອຍລຸ້ນອ້າຍຫຼາຍໆຄົນທີ່ຜ່ານຈຸດນັ້ນມາ ຮັບຮູ້ໄດ້ຢ່າງເລິດເຊິ່ງເລີຍວ່າ ມັນຍາກຊ່ຳໃດກວ່າທີ່ເຮົາຈະຮູ້ວ່າມີສາຍຮຽນໃດແດ່ໃຫ້ເຮົາເລືອກ ແລະ ຍາກຊ່ຳໃດກວ່າທີ່ເຮົາຈະຕັດສິນໃຈໄດ້ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງແມ່ນການຫາຂໍ້ມູນຕໍ່ກັບສາຍການຮຽນກ່ອນໜ້າທີ່ແມ່ນຍາກຫຼາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນ ຕັດສິນຜິດ, ເລືອກໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງບໍ່ຮູ້ດີ ຫຼື ຈຳເປັນເລືອກໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງບໍ່ມັກ ແຕ່ກໍ່ເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ເພາະບໍ່ຮູ້ສິຫາຂໍ້ມູນໄດ້ຈາກໃສ. ດັ່ງນັ້ນ, ສຳລັບນ້ອງໆທີ່ຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈເລືອກສາຍການຮຽນ ພວກອ້າຍເອື້ອຍຂໍແນະນຳວ່າ ໃຫ້ພວກນ້ອງສຶກສາເບິ່ງດີໆສາຍການຮຽນທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍໆສະຖາບັນການສຶກສາ, ເປີດໃຈໃຫ້ກວ້າງເພື່ອຮຽນຮູ້ຫຼາຍໆສາຍການຮຽນ, ບໍ່ໃຫ້ຕັດສິນໃຈເລືອກຍ້ອນມີຄົນບອກວ່າມັນດີ ຫຼື ເລືອກຍ້ອນໝູ່ເລືອກ ແຕ່ໃຫ້ເລືອກຈາກສິ່ງທີ່ຕົນເອງມັກ ແລະ ສົນໃຈອີ່ຫຼີ່ ເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ຕ້ອງເສຍໃຈພາຍຫຼັງ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມຸນທີ່ມີຢູ່ປຶ້ມຫົວນີ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຕົນເອງເຂົ້າໃຈສາຍການຮຽນທີ່ສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເປັນແນວທາງໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກນ້ອງຕັດສິນໃຈເລືອກໃນສິ່ງທີ່ເໝາະສົມກັບຕົນເອງທີ່ສຸດ.

ທີມງານປະຈຸບັນ

ອານົງ ສີສົງຄາມ

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ

ວິລະໄຊ ອິນທະຊຸມ

ທີມອອກແບບ

ພວກອ້າຍເອື້ອຍສ້າງໂຄງການນີ້ຂຶ້ນມາ ກໍຍ້ອນວ່າ ພວກອ້າຍ ເຂົ້າໃຈດີເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການເລືອກສາຍຮຽນ ເພາະການຕັດສິນໃຈນີ້ ມັນມີຜົນໃນຊີວິດເຮົາໄປອີກດົນ. ອ້າຍເອງເຄີຍເລືອກຜິດມາແລ້ວ ອ້າຍກໍ່ຮູ້ວ່າການທີ່ຈະຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກໃນສາຍທີ່ຕົນເອງບໍ່ມັກມັນເປັນຫຍັງທີ່ອຶດອັດທໍລະມານ. ອ້າຍເລີຍບໍ່ຢາກໃຫ້ບັນດານ້ອງໆຕ້ອງມາຜະເຊີນສະຖານະການດຽວກັນກັບອ້າຍ. ອ້າຍຈຶ່ງຮ່ວມສ້າງໂຄງການນີ້ໃຫ້ເປັນຈິງ ແລະ ຫວັງວ່າພວກນ້ອງຈະໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປຶ້ມ ແລະ ເວບໄຊ ນີ້ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ໄມໂລ ຄຳໃສ

Consultation Workshop Team

“ໂດດເດັ່ນໃນຮູບແບບທີີ່ເປັນຂອງເຈົ້າ”

ເຈົ້າເຄີຍແອບມັກຫລືຮັກໃຜບໍ່​ ເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກກົງກັນຂ້າມກັບຄົນທີ່ເຈົ້າບໍ່ມັກ ຄົນທີ່ເຈົ້າບໍ່ມັກຕໍ່ໃຫ້ດີເທົ່າໃດເຈົ້າກໍບ່ໍສົນ,​ ບໍ່ຢູໃນສາຍຕາແຖມຍັງລຳຄານ. ເຈົ້າເຄີຍເປັນບໍ່ເວລາຫລິ້ນເກມແລ້ວບໍ່ກີນເຂົ້າກໍໄດ້ແຕ່ພໍເຮັດອັນອື່ນແລ້ວຂີ້ຄານໄປເຮັດ,​ ເໝື່ອຍ.​ ເຈົ້າເຄີຍເປັນບໍ່ເວລາອ່ານບົດຮຽນແລ້ວຢາກນອນ ແຕ່ພໍມາອ່ານປື້ມນິທານ,​ ນິຍາຍ,​ ເລື່ອງສັ້ນຕ່າງໆແລ້ວບໍ່ນອນກໍ່ໄດ້,​ ເຈົ້າເຄີຍເປັນບໍ່ເວລາຮຽນວິຊາທີ່ມັກເວລາຈະຜ່ານໄປໄວ ແຕ່ຮຽນວິຊາທີ່ບໍ່ມັກແລ້ວ​ເຈົ້າຈະຫຼຽວເບິ່ງໂມງເລື້ອຍໆ ກວ່າເຂັມວິນາທີຈະເຄື່ອນທີ່​ມັນຊ່າງດົນເຫລືອເກີນ.​ ຈາກຄຳເວົ້າຂ້າງເທິງທັງຫມົດນັ້ນ ຂໍຖາມເຈົ້າວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຈິ່ງເປັນແນວນັ້ນ? ເຊື່ອວ່າຄຳຕອບຈະເປັນສຽງດຽວ​ ເປັນເພາະເຮົາ​”ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາ​ ມັກຮັກ”​. ເມື່ອຄຳວ່າ​ “ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ມັກຮັກ”​ ມີອິດທິພົນຫລາຍຂະຫນາດນັ້ນ​ ແລ້ວເປັນຫຍັງເຮົາຈິ່ງບໍ່ພະຍາຍາມເລືອກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາ​ມັກຮັກ,​ ເລືອກຮຽນສາຍວິຊາທີມັກ ເພື່ອຈະໄດ້ເຮັດອາຊີບທີ່ມັກ,​ ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາມັກຮັກເປັນອາຊີບທີ່ສ້າງເງິນໃຫ້ເຮົາມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນໃນອານາຄົດ ແລະ​ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທີ່ສຸດ. ຖ້າ​ຄິດວ່າ​ການເຮັດໃນສິ່ງທີ່ມັກຮັກແລ້ວມັນຍາກຫລາຍ​ ແລ້ວການທີ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ມັກເຈົ້າບໍ່ລຳບາກໃຈບໍ່?​

“ຢ່ານຳສັງຄົມແຕ່ຈົ່ງໃຫ້ສັງຄົມນຳເຈົ້າ”

ອັນຕິກາ ໄຊຢາພອນ

Ambassador Team

” Anyone who has never made a mistake has never tried anything new “

ເອື້ອຍຂໍແນະນຳໃຫ້ກັບນ້ອງໆສັ້ນໆວ່າ ເມື່ອນ້ອງຄິດ ຫຼື ຈະເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງແລ້ວ ຂໍໃຫ້ນ້ອງເຮັດມັນໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ ໂດຍທີ່ມື້ໜຶ່ງໃນເວລາທີ່ນ້ອງຫັນກັບມາແລ້ວຈະບໍ່ເສຍໃຈກັບສິ່ງທີ່ເຮັດໄປ. ການເລືອກສາຍການຮຽນກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ຫວັງວ່ານ້ອງຈະຕັ້ງໃຈຄົ້ນຄວ້າຫາສິ່ງທີ່ນ້ອງມັກໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ ເພາະນີ້ຈະເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນການຂີດເສັ້ນອະນາຄົດຂອງນ້ອງເອງ… ສູ້ສູ້ເດີ ທຸກໆຄົນລ້ວນແຕ່ຕ້ອງປະສົບພົບພໍ້ກັບບັນຫາໃນຊີວິດໂຕເອງຢູ່ແລ້ວ ເພາະສະນັ້ນຢ່າຟ້າວເບິດກຳລັງໃຈເດີ

ລີດ້າ ອະໄພຍະລາດ

Consultation Workshop Team

” ເຮົາບໍ່ຄວນພະຍາຍາມແລ່ນຕາມຫາຄວາມສຸກ..ແຕ່ຈົ່ງຫາຄວາມສຸກໃນລະຫວ່າງທາງການຕາມຫາ. ” 

ເອື້ອຍຢາກຈະບອກນ້ອງຊາຍ ແລະ ນ້ອງສາວວ່າ: ການຄົ້ນຫາຕົນເອງທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດກໍແມ່ນຕອນທີ່ເປັນໄວລຸ້ນນິແຫລະ..ຈົ່ງໃຊ້ເວລາໃຫ້ຄຸ້ມທີ່ສຸດໃນການຕາມຫາຄວາມຝັນຂອງຕົນເອງ ເພາະວ່າຈະມີໂອກາດໄດ້ລອງຜິດລອງຖືກ (ເອື້ອຍໝາຍເຖິງລອງໃນເລື່ອງທີ່ສາມາດພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ດີຂຶ້ນເດີ້) ເພື່ອທີ່ນ້ອງຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຕົນເອງມັກຫຍັງ, ຖະໜັດໃນດ້ານໃດ, ເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາແມ່ນຫຍັງ, ມີຄວາມສຸກກັບມັນບໍ່..ສຳລັບໃຜທີ່ຮູ້ແລ້ວວ່າຕົນເອງຈະເຮັດກ່ຽວກັບອາຊີບຫຍັງ..ກໍໃຫ້ພວກນ້ອງໄປລອງສຶກສາໃນອາຊີບກັບຜູ້ທີ່ມີປະສົບການກ່ອນແລ້ວລອງລົງມືເຮັດເພື່ອທີ່ຈະຮູ້ວ່າອາຊີບນັ້ນເໝາະສົມກັບເຮົາແທ້ໆ ຫຼື ບໍ່..ສະນັ້ນແລ້ວ ເອື້ອຍກໍຫວັງວ່າພວກນ້ອງຈະສຶກສາຂໍ້ມູນໃນເວບໄຊ ແລະ ປຶ້ມແນະນຳສາຍການຮຽນນີ້ໄປເປັນຄຳຕອບອີກອັນໜຶ່ງວ່າອາຊີບນັ້ນເໝາະສົມກັບນ້ອງທີ່ສຸດ.. // ( ຢ່າລືມອອກໄປລອງເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆເບິ່ງເດີ້) #ຄວາມຝັນມັນຈະເປັນພຽງຄວາມຝັນຖ້າເຮົາບໍ່ລອງລົງມືເຮັດ.

ຈັນທະກອນ ລັດຕະນະວົງ

Production Team

Even though I’m not good enough, I never stop learning

ການຮຽນໃນ” ຫ້ອງ ” ບໍ່ໄດ້ເປັນໂຕຕັດສິນວ່າ ເຮົາເກັ່ງແທ້ ຫຼືບໍ່? ເພາະໃນໂລກກວ້າງໃບນີ້  ຍັງມີຫຼາຍໆສິ່ງຫລາຍໆຢ່າງໃຫ້ນ້ອງສາມາດເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ ປຽບເໝືອນນິ້ວທັງ 5 ໃນມືແຕ່ລະຂ້າງ ຍັງຍາວ ຫຼື ສັ້ນບໍ່ເທົ່າກັນ ເຫດໃດຄົນເຮົາຈະມີຄວາມຄິດ, ຄວາມສາມາດ ແລະຄວາມໃຝ່ຝັນຄືກັນໄປໝົດ ສະນັ້ນ, ລອງອອກມາຄົ້ນຫາໂຕເອງໃນຂະນະທີ່ມີເວລາ ເມື່ອພົບແລ້ວໃຫ້ສູ້ໄປກັບມັນ ເຸຖິງຈະເມື່ອຍແຕ່ເຮົາກະມີຄວາມສຸກ ເພາະຖ້າເຮົາຮັກມັນຈິງ ບໍ່ມີຫຍັງຈະກີດກັ້ນຄວາມຝັນຂອງເຮົາໄດ້.

ເມນີ້ ຄຳວິພັດ

Consultation Workshop Team

” If you give up, you will never make your dream come true “

ສິ່ງທີ່ຢາກບອກ: ຢາກໃຫ້ນ້ອງໆທີ່ກຳລັງຮຽນຢູ່ຊັ້ນມໍປາຍ (ໂດຍສະເພາະມໍ7) ໃຫ້ນ້ອງຄິດດີໆກ່ອນໃນການຈະເລືອກຮຽນຕໍ່ສາຍໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງຄົ້ນຫາໂຕເອງໃຫ້ໄດ້ວ່າມັກຫຍັງແທ້ ເພາະວ່າການເລືອກສາຍການຮຽນກໍຄືການເລືອກອະນາຄົດຂອງນ້ອງເອງ ເອື້ອຍບໍ່ຢາກໃຫ້ນ້ອງເສີຍເວລາໃນຍາມທີ່ນ້ອງເລືອກຜິດ ຂໍໃຫ້ນ້ອງຊອກຫາສິ່ງທີ່ຕົນມັກໃຫ້ໄດ້ເດີ້.

ສຸລິຕາ ພິລາວົງ

Production Team

” If you can dream it, you can do it. ” 

ເຮົາຕ້ອງຫາpassionຊີວິດຄືອີ່ຫຍັງ ຢ່າໄປຄິດວ່າເຮັດຫຍັງລະໄດ້ເງີນຫຼາຍ ໃຫ້ຄິດວ່າເຮົາມັກເຮັດຫຍັງ,ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮົາເຮັດແລ້ວມີຄວາມສຸກ ເຮັດແລ້ວລືມໂມງລືມເວລາ ລືມກິນ ລືມນອນ ແລ້ວເງີນມັນຈະນຳມາທີ່ຫລັງ ພ້ອມດ້ວຍຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກ.

ອຸໄລວອນ ບານຸວົງ

Ambassador Team

” You have this one life. Be brave, believe in yourself. Do what feels good. Make yourself proud.”

ເອື້ອຍຢາກແນະນຳນ້ອງໆທີ່ຈະຈົບມໍ7ວ່າໃຫ້ເລືອກແລະຕັດສິນໃຈໃຫ້ດີ,ຮອບຄອບໃນການເລືອກສາຍການຮຽນ.ຖາມຕົວເອງວ່າຕົວເອງມັກຫຍັງ?ເຮັດສິ່ງໃດແລ້ວມີຄວາມສຸກ? ເພາະການຕັດສິນໃຈທີ່ດີຈະພານ້ອງໄປສູ່ທາງທີ່ດີ.ເມື່ອຮູ້ວ່າຕົວເອງຕ້ອງການຫຍັງແລ້ວກໍຈົ່ງຕັ້ງໜ້າຫ້າວຫັນແລະເພື່ອໃຈໃຫ້ແກ່ການຜິດຫວັງໄປພ້ອມໆກັນ.ສຸດທ້າຍນີ້ຢາກຈະບອກນ້ອງໆວ່າຈົ່ງເລືອກທາງເດີນໃຫ້ແກ່ຊີວິດຕົວເອງຕາມສຽງຫົວໃຈຂອງພວກນ້ອງເອງເພາະເຖິງຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍກໍເກີດຈາກສິ່ງທີ່ເຮົາເລືອກທີ່ຈະຕັດສິນໃຈແລ້ວ ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ແກ່ນ້ອງໆທຸກຄົນເດີ ສູ້!ສູ້!

ສີນະຄະລິນ ອາລຸນສຸລິຍະ

Ambassador Team

” ເຮັດຕອນນີ້ໃຫ້ດີເນາະ ”

ດີໃຈທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນນ້ອຍໆຂອງCollegemajor ມາມາ !ລຸຍກັນເຕິ!!

ໄຊບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃຫມ່

Production Team

ຖ້າເຮົາເລືອກສາຍຮຽນທີ່ມັກພົບແລ້ວ  ເຮົາຄວນເຮັດໃຫ້ເຕັມທີ ຈົ່ງຢ່າຄິດທໍ້ຖອຍ ແລະບໍ່ຕ້ອງລັງເລໃຈ ຈົ່ງເຮັດປັດຈຸບັນໃຫ້ມັນດີທີ່ສຸດ ເພາະທຸກໆສາຍຮຽນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີສະເໜ່ໃນໂຕຂອງມັນ.

ສັນຕິສຸກ ຮຽງໂພທິຈັກ

Production Team

” ຢ່າອາຍທຳກິນ ຢ່າຫມິ່ນເງິນນ້ອຍ ຢ່າຄອຍວາດສະຫນາ ”

ເຖິງນ້ອງໆ ທຸກຄົນ ຢ່າປອຍໃຫ້ເວລາເສຍໄປລ້າໆ ຢາກໃຫ້ຟ້າວຄົ້ນຫາຕົນເອງ ແລ້ວປູພື້ນຖານໃຫ້ຕົນເອງໄປຕັ້ງແຕ່ຕອນນີ້ ເພື່ອໃຫ້ພັດທະນາໄດ້ໄວໃນອານາຄົດ

ຈິນດາວົງ ສຸວັນນະເມທີ

Workshop Team

” ຄົນອື່ນເຮັດໄດ້ເຮົາກະເຮັດໄດ້ “

ຖ້າເຮົາມີໂອກາດໄດ້ເລືອກຫຼືໄດ້ເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ, ເຮົາຄວນຕັ້ງໃຈແລະເຮັດສິ່ງນັ້ນໃຫ້ມັນດີທີ່ສຸດເຮົາຈຶ່ງຈະບໍ່ເສຍໃຈໃນພາຍຫຼັງຄືກັນກັບການເລືອກສາຍການຮຽນຂອງນ້ອງໆເອງ ເມື່ອພວກນ້ອງສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສາຍການຮຽນໄດ້ແລ້ວ ພວກນ້ອງກໍຄວນທີ່ຈະຖາມໃຈຕົນເອງເບິ່ງວ່າ: ສິ່ງທີ່ພວກນ້ອງຈະເລືອກນັ້ນແມ່ນພວກນ້ອງມັກມັນແທ້ໆບໍ?ແລະ ທີ່ສຳຄັນບໍ່ຄວນປ່ອຍເວລາໃຫ້ຜ່ານໄປລ້າໆໂດຍເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເພື່ອຕົນເອງເລີຍ.

ທີມງານຜູ້ສ້າງ ແຕ່ປີ 2013 -2015

ອານົງ ສີສົງຄາມ

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ

ເກດສະດາ ສ້ອຍສຸວັນ

ທີມເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ຈາກການສັງເກດເບິ່ງຄົນອ້ອມຂ້າງ ແລະ ຈາກປະສົບການຂອງເອື້ອຍເອງ ເອື້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ໃນທຸກໆຊ່ວງຊີວິດຂອງພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນ ຕ່າງກໍຈະຕ້ອງມີການຕັດສິນໃຈເລືອກເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງຫນຶ່ງ ຢູ່ສະເໝີບໍ່ວ່າຈະເປັນການເລືອກຄົບຫາໝູ່ຄູ່ ເລືອກບ່ອນໄປຫຼິ້ນ ໄປກິນຫຼືວ່າ ການເລືອກວ່າຈະຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກໃດດີ ເຊິ່ງທຸກໆການຕັດສິນໃຈແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ມີຜົນກະທົບທັງດ້ານດີ ແລະ ບໍ່ດີກັບຊີວິດຂອງເຮົາເອງແນ່ນອນ… ຖ້າເວົ້າເຖິງການເລືອກສາຍການຮຽນແລ້ວ ເອື້ອຍຍອມຮັບເລີຍວ່າ ມັນເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ຍາກສຳລັບຫຼາຍຄົນ ລວມທັງໂຕເອື້ອຍເອງ ເອື້ອຍເຂົ້າໃຈວ່າພວກນ້ອງບາງຄົນ ອາດຈະຫາຄຳຕອບໃຫ້ໂຕເອງຍັງບໍ່ໄດ້ ວ່າໂຕເຮົາເອງນີ້ ເໝາະສົມທີ່ຈະຮຽນຫຍັງແທ້ ເຮົາມັກເຮັດຫຍັງ ເຮົາສົນໃຈເລື່ອງຫຍັງ ແຕ່ເຖິງວ່າມັນຈະເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກ ແລະ ສັບສົນ ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຊອກຫາຄຳຕອບໃຫ້ໂຕເອງໄດ້… ເອື້ອຍຢາກແນະນຳໃຫ້ພວກນ້ອງລອງຖາມໂຕເອງຫຼາຍໆ ຊອກຮູ້ຊອກຖາມຈາກ ລຸ້ນອ້າຍລຸ້ນເອື້ອຍຫຼາຍໆຄົນ ຊອກຫາຂໍ້ມູນຈາກຫຼາຍໆບ່ອນ ວ່າແຕ່ລະສາຂາວິຊາຮຽນແມ່ນກ່ຽວກັບຫຍັງ ແລ້ວຖາມໂຕເອງວ່າເຮົາເຫັນພາບໂຕເອງມີຄວາມສຸກທີ່ຈະເຮັດໃນສິ່ງນັ້ນບໍ່ ໃນອີກ 5ປີ 10ປີ ຕໍ່ໜ້າ… ຊອກຫາໂອກາດເຮັດກິດຈະກຳໃນຫຼາຍໆດ້ານ ເພື່ອເປີດມຸມມອງຄວາມຄິດຂອງໂຕເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເມື່ອພວກນ້ອງສາມາດຫາຄຳຕອບໃຫ້ໂຕເອງແລ້ວວ່າ ສິ່ງນີ້ແຫຼະເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກເຮັດໃນອານາຄົດ ໜ້າທີ່ຕໍ່ໄປຂອງພວກນ້ອງກໍຄື ວາງເປົ້າໝາຍຂອງໂຕເອງໃຫ້ຊັດເຈນ ແລ້ວພະຍາຍາມໄປໃຫ້ເຖິງເປົ້າໝາຍທີ່ໂຕເອງຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ໄດ້ ເອື້ອຍເຊື່ອວ່າພວກນ້ອງແຕ່ລະຄົນມີຄວາມສາມາດ ແລະຄວາມສົນໃຈທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງໂຕເອງ ຄົ້ນຫາມັນໃຫ້ເຈິ ແລະ ຂໍໃຫ້ພວກນ້ອງໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພວກນ້ອງມັກ ແລະ ມີຄວາມສຸກ

ວິລະໄຊ ອິນທະຊຸມ

ທີມອອກແບບ

ພວກອ້າຍເອື້ອຍສ້າງໂຄງການນີ້ຂຶ້ນມາ ກໍຍ້ອນວ່າ ພວກອ້າຍ ເຂົ້າໃຈດີເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການເລືອກສາຍຮຽນ ເພາະການຕັດສິນໃຈນີ້ ມັນມີຜົນໃນຊີວິດເຮົາໄປອີກດົນ. ອ້າຍເອງເຄຍເລືອກຜິດມາແລ້ວ ອ້າຍກໍ່ຮູ້ວ່າການທີ່ຈະຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກໃນສາຍທີ່ຕົນເອງບໍ່ມັກມັນເປັນຫຍັງທີ່ອຶດອັດທໍລະມານ. ອ້າຍເລີຍບໍ່ຢາກໃຫ້ບັນດານ້ອງໆຕ້ອງມາຜະເຊີນສະຖານະການດຽວກັນກັບອ້າຍ. ອ້າຍຈຶ່ງຮ່ວມສ້າງໂຄງການນີ້ໃຫ້ເປັນຈິງ ແລະ ຫວັງວ່າພວກນ້ອງຈະໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປຶ້ມ ແລະ ເວບໄຊ ນີ້ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ໂສມທິດາ ຈັນທະບົວລາ

ທີມອອກແບບ

” ຖ້າຢາກພັດທະນາໂຕເອງ ກໍຕ້ອງກ້າເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານ ”

ທຸກຄົນບໍ່ໄດ້ເກີດມາເກັ່ງ ຫຼື ມີພອນສະຫວັນໄປໝົດທຸກຄົນ, ແຕ່ຖ້າເຮົາມີີຄວາມຫວັງ ແລະຄວາມຝັນ ເຮົາຕ້ອງກ້າທີ່ຈະສູ້ເພື່ອມັນ, ເຖິງວ່າຜົນອອກມາຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມ ເອື້ອຍເຊື່້ອວ່າ ເຮົາຈະໄດ້ບົດຮຽນໃຫມ່ ບໍ່ວ່າ ຈາກທາງກົງ ແລະທາງອອ້ມສະເໝີ, ເພາະຊີວິດຄືການເດີນທາງ, ເຊັ່ນດຽວກັບການຮຽນຮູ້. ສູ້ໆເດີ !!!

ອາທິດ ຈັນທະລາ

ທີມອອກແບບ

ການເລືອກສາຍຮຽນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນເພາະ ມັນມີຜົນໃນການເຮັດວຽກໃນອານະຄົດຂອງເຮົານຳ. ຖ້າເລືອກຖືກ, ຊີວິດມະຫາໄລ ແລະ ຊີວິດເຮັດວຽກ ກໍຈະມີແຕ່ຄວາມມ່ວນ ເພາະເວລາລົງມືເຮັດສິ່ງທີ່ເຮົາມັກນັ້ນ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມ່ວນຢູ່ກັບການທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດສິ່ງນັ້ນໆຢູ່ ແລະ ເຮົາກໍຈະບໍ່ມີມື້ເບື່ອທີ່ໄດ້ເຮັດມັນ. ສະນັ້ນ, ອ້າຍຢາກແນະນຳ ໃຫ້ພວກນ້ອງຫາອ່ານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສາຍຮຽນທີ່ຕົນເອງສົນໃຈ ແລະ ມັກໃຫ້ເຂົ້າໃຈຫຼາຍໆ ແລ້ວພະຍາຍາມ ເລືອກເອົາສິ່ງທີ່ຄິດວ່າເຂົ້າກັບໂຕເອງທີ່ສຸດ.

ສູ້ສູ້ເດີ້ນ້ອງໆ, ຖ້າເລືອກຖືກສິ່ງທີ່ຕົນເອງມັກ, ອ້າຍເຊື່ອແນ່ວ່າ ພວກນ້ອງຈະມີແຕ່ຄວາມມ່ວນ ແລະ ຄວາມສຸກທີ່ໄດ້ເຮັດມັນ.

-ນິກ

ພິລົມຫຼິງ ວິໄລ

ທີມເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ການຕັດສິນໃຈເລືອກສາຍຮຽນແມ່ນສິ່ງທີ່ຍາກ ແຕ່ກໍບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ສິ່ງສຳຄັນກໍ່ຄືຢ່າປິດກັ້ນຕົນເອງແຕ່ກັບສາຍຮຽນທີ່ຄົນອື່ນແນະນຳໃຫ້ ແຕ່ຈົ່ງຄົ້ນຫາສາຍຮຽນທີ່ຄິດວ່າເໝາະກັບເຮົາເອງທີ່ສຸດ ໂດຍການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສາຍຮຽນຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ເຫັນຕົວເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ການເລືອກສາຍຮຽນຄວນແມ່ນການເລືອກໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງມັກ, ສິ່ງທີ່ຕົນເອງສົນໃຈ ຫຼື ສິ່ງທີ່ຕົນເອງຖະໜັດ ບໍ່ແມ່ນເລືອກໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງບໍ່ມັກແລ້ວມາເສຍໃຈພາຍຫຼັງ. ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ນ້ອງໆທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງຜ່ານການຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນຄັ້ງນີ້ເດີ້

ໂສມທິດາ ຈັນທະບົວລາ

ທີມອອກແບບ

ເອື້ອຍຍັງຈື່ພາບຄວາມຊົງຈຳຕອນສະໄໝທີ່ເປັນນັກຮຽນໄດ້ດີ. ເມື່ອຕອນທີ່ທຸກຄົນຖາມວ່າ: “ສິເຮັດຫຍັງ-ຮຽນຫຍັງຕໍ່ດີ…”
ມັນເປັນຄຳຖາມທີ່ລຳຄານທີ່ສຸດ ແລະ ຍາກທີ່ຈະຕອບ. ຍ້ອນຫຍັງ? ມັນມີຫຼາຍເຫດຜົນແຕ່ທີ່ສຳຄັນກໍຄືບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນແໜ້ນນີ້ແຫຼະ.
ເອື້ອຍເຊື່ອວ່າບໍ່ມີແຕ່ເອື້ອຍຄົນດຽວທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ ແລະ ທຸກຢ່າງມີທາງອອກສະເໝີ. ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຼາຍດອກລອງໄປອ່ານປຶ້ມແນະນຳສາຍການຮຽນເຮົາເບິ່ງເດີ້

ນັດດາ ພູມາສະຫວັດ

ທີມອອກແບບ

ການເລືອກສາຍຮຽນ ແມ່ນມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈ, ບາງຄົນຄິດຫາເງິນທີ່ຈະໄດ້, ບາງຄົນຄິດຫາຕຳແໜ່ງສູງໆ, ບາງຄົນຄິດວ່າຮຽນຫຍັງກະໄດ້ຈົບໄປຈຶ່ງຄິດເລື່ອງວຽກ, ບາງຄົນຄິດຫຍັງບໍ່ອອກເລີຍ. ເອື້ອຍວ່າເອື້ອຍເຂົ້າໃຈແຫຼະຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນ. ແຕ່ອະນາຄົດເຮົາຄັນເຮົາບໍ່ຕັດສິນໃຈດີໆ ເຮົາອາດເສຍໃຈພາຍຫຼັງໄດ້. ສະນັ້ນ ຕັ້ງໃຈ ແລ້ວຄິດດີໆວ່າຢາກເປັນຫຍັງແທ້ໆ ຢາກເຮັດວຽກເພື່ອເງິນ ແລ້ວເຮົາຕ້ອງເຮັດໄປຮອດຕອນໃດຈຶ່ງຈະພໍ, ຢາກເຮັດວຽກງ່າຍໆແລ້ວມື້ໃດສິພັດທະນາ, ສິ່ງທີ່ເຮົາເລືອກຄວນເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາມັກອີ່ຫຼີ ເຮົາຈຶ່ງສາມາດຢູ່ກັບມັນ, ມ່ວນກັບມັນໄດ້ ຄືກັບບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ.”ບໍ່ຮູ້ວ່າມັກຫຍັງນະ” ກໍຕ້ອງເລີ່ມມັກຫຍັງຈັກຢ່າງລະນ້ອງ! ມຸ່ງໝັ້ນ! ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເອື້ອຍລວບລວມມາໄດ້ໃນປຶ້ມແລະເວັບໄຊນີ້ ເປັນຕົວຊ່ວຍໄຂຫາຄຳຕອບທີ່ພວກນ້ອງຊອກຢູ່ເດີ້

ສຸລິວັນ ຣັດຕະນະວົງ

ທີມເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ຫວັງວ່າໂຄງການປຶ້ມແນະນຳສາຍການນິ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄະນະວິຊາຮຽນ ຕ່າງໆຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດໃນການຕັດສິນໃຈເລືອກສາຍການຮຽນຂອງພວກນ້ອງ. ຖ້າຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະເລືອກຫຍັງ ເອືອ້ອຍແນະນຳວ່າ ຄວນເລືອກຈາກສິ່ງທີ່ເຮົາມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄິດວ່າເຮັດແລ້ວມີຄວາມສຸກກັບມັນ. ສຳລັບເອື້ອຍ ຖ້າໄດ້ມີໂອກາດເລືອກຄະນະວິຊາຮຽນໃໝ່ ແມ່ນຈະເບິ່ງຫຼາຍໆຄະນະວິຊາ ແລະ ປຽບທຽບ ເພື່ອໃຫ້ຕັດສິນໃຈໄດ້ດີທີ່ສຸດ ຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງມາເສຍດາຍນຳຫຼັງທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ເລືອກ. ສະນັ້ນ, ນ້ອງໆລອງສຶກສາ ແລະ ປຽບທຽບໃນປຶ້ມ ແນະນຳສາຍການນິ້ເບິ່ງເດີ້.

ມະນີເພັດ ເພັງສະຫວັດດີ

ທີມເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ເອື້ອຍຄິດວ່າ ຖ້ານ້ອງເລືອກສາຍຮຽນທີ່ຕົນເອງບໍ່ມັກ ຫຼື ເລືອກຕາມຄົນອື່ນ, ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ນ້ອງກຳລັງສູນເສຍຄວາມເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ ໂດຍການເດີນຕາມຄວາມຝັນຂອງຄົນອື່ນ ຫຼື ເດີນຕາມຄວາມຝັນທີ່ຄົນອື່ນຢາກໃຫ້ນ້ອງເປັນ. ຕອນນີ້ພວກນ້ອງອາດຈະມີຄຳຖາມໃນໃຈວ່າ: “ແລ້ວຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຂ້ອຍມັກຫຍັງ?” ຄຳຖາມນີ້ມີພຽງແຕ່ນ້ອງເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະສາມາດຕອບໄດ້ ເພາະວ່າຄວາມຮູ້ສຶກມັກຂອງຄົນເຮົາແມ່ນມາຈາກພາຍໃນ ແລະ ມີພຽງແຕ່ເຮົາຄົນດຽວທີ່ຈະຮູ້ສຶກໄດ້. ນ້ອງຈະຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນເປັນພິເສດເວລາທີ່ນ້ອງໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ມັກ ແລະ ນ້ອງຈະຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າຕົນເອງມາຖືກທາງ ຫຼື ບໍ່. ສິ່ງສຳຄັນກໍ່ຄືໃຫ້ນ້ອງສັງເກດເບິ່ງຕົນເອງໃຫ້ດີ ແລະ ເປີດໃຈຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວ ເຊັ່ນ: ສຶກສາເບິ່ງສາຍຮຽນຫຼາຍໆອັນ ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງມີທາງເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຫຼື ເປັນອາສາສະໝັກໃນຫຼາຍໆກິດຈະກຳ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ລົງມືເຮັດຕົວຈິງ ແລະ ເບິ່ງວ່າຕົນເອງມັກວຽກດ້ານນີ້ແທ້ ຫຼື ບໍ່. ການເລືອກສາຍຮຽນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ແຕ່ເອື້ອຍເຊື່ອວ່າຖ້າພວກນ້ອງມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ມຸ່ງໝັ້ນຄົ້ນຫາສິ່ງທີ່ຕົນເອງມັກ, ການເລືອກສາຍຮຽນກໍ່ຈະບໍ່ຍາກເກີນໄປສຳລັບນ້ອງໆ.
ຂໍເປັນອີກໜຶ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້ນ້ອງໆໃນການເລືອກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງຮັກເດີ້.

ນະພາສຸກ ສິດພະໄຊ

ທີມເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ການເລືອກຮຽນສາຍການຮຽນທີ່ຕົນມັກ ແລະ ຖະນັດແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍ. ເມື່ອເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນສີ່ງທີ່ເຮົາມັກ ແລ້ວ, ເຮົາຈະມ່ວນ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ໃນການຮຽນ, ພ້ອມທັງສາມາດກາຍເປັນຄົນຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງວິຊາທີ່ເຮົາຮຽນພາຍຫຼັງຈົບການສຶກສາ. ການມີຄວາມຮູ້ແບບຊ່ຽວຊານໃນດ້ານຂະແໜງວິຊາ ທີ່ເຮົາຮຽນຈະໄດ້ໃຫ້ ປະເທດຊາດ ໄດ້ບຸຄະລາກອນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃນການພັດທະນາ ຂະແໜງການນັ້ນໆ. ຫວັງວ່າ ພວກນ້ອງຈະສາມາດເລືອກສາຍວິຊາຮຽນ ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ທີມງານພວກເຮົາໄດ້ສັງລວມມາໃຫ້ພວກນ້ອງເດີ້. ເພື່ອມາເປັນບຸກຄະລາກອນລຸ້ນຕໍ່ໄປໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດເຮົາ.

ຄາວີ ຫອມສົມບັດ

ທີມເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ຂໍຄວາມເຖິງນ້ອງ ຈົ່ງເລືອກສາຍຮຽນທີ່ແທດເຫມາະກັບຄວາມສົນໃຈແລະຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງຕົນເອງ ມັນບໍ່ຈຳເປັນເລີຍທີ່ຈະຕ້ອງຕັດສິນໃຈເລືອກສາຍຮຽນທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ນຳມັນໄປເປັນເວລາສາມ-ສີ່ປີຕາມກະແສສັງຄົມສ່ວນໃຫຍ່. ໃຫ້ຈົ່ງຄິດວ່າເວລາສາມຫລືສີ່ປີທີ່ເຮົາຈະເສຍໄປນັ້ນຈົ່ງເປັນເວລາທີ່ເຮົາຈະເສີຍໄປນຳການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງແທ້ໆ ແລະຈະເປັນເວລາທີ່ຈະໄດ້ສຶກສາຣຽນຣູ້ໃນສີ່ງທີ່ໃຈຕົນເອງຖາມຫາ. ມັນບໍ່ມີຂະແຫນງວິຊາໃດທີ່ຈົບມາແລ້ວບໍ່ໄດ້ວຽກດີຫລືບໍ່ໄດ້ເງີນດີ. ມັນຂື້ນກັບໂອກາດແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເກີດເປັນຈີງ. ຫວັງວ່າປື້ມແລະເວັບໄຊ້ນີ້ຈະເປັນແຫລ່ງຂໍ້ມູນສຳຄັນໃນການຕັດສີນໃຈຂອງພວກເຈົ້າ.

ວະນິດາ ຄວງວິຈິດ

ທີມເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ກ່ອນອື່ນຕ້ອງຂໍບອກໄວ້ກ່ອນວ່າ ເປັນຄົນທີ່ໃຊ້ເວລາກັບການຮຽນປະລິນຍາຕີດົນຫຼາຍ (ທັງດົນ ທັງຫຼາຍບ່ອນ) ເພາະໄດ້ລອງຜິດລອງຖືກ, ຮຽນອັນນັ້ນ ອອກອັນນີຢູ່ຫຼາຍປີ.

ຕອນທຳອິດຈື່ໄດ້ວ່າໃນໃບສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ຕົນເອງໝາຍເລືອກເອົາໝໍ ເພາະວ່າແມ່ຢາກໃຫ້ຮຽນ ແລະ ເບິງຄືວ່າໂກ້ດີ, ແຕ່ຫຼັງຈາກເສັງເຂົ້າໄດ້ແລ້ວ ເອົາໄປເອົາມາພັດຍ້າຍໄປຮຽນ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພາະໃກ້ບ້ານ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຍ້າຍໄປຍ້າຍມາອີກສອງສາມບ່ອນ ຈົນມາຈົບຢູ່ທີ່ສາຍພາສາອັງກິດ.

ຈຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດປ່ຽນ ແມ່ນໄລຍະທີ່ກຳລັງຮຽນສາຍພາສາອັງກິດ ແລະ ໄດ້ມີໂອກາດເຮັດວຽກເສີມຄວບຄູ່ໄປນຳ ເຊິ່ງເປັນວຽກທີ່ຕ້ອງລົງໄປພົບປະກັບຊຸມຊົນ. ຫຼັງຈາກໄດ້ເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວ ຕົນເອງໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ມັກເຮັດວຽກດ້ານການພັດທະນາຊຸມຊົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ຊອກຫາອ່ານປຶ້ມທິດສະດີ ແລະ ບົດຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ການສຶກສາກ່ຽວກັບຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ບວກກັບຊອກເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບດ້ານນີ້ໂດຍກົງ ຈົນໃນປັດຈຸບັນກໍ່ສາມາດເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ໃນ ລະດັບປະລິນຍາໂທ ສາຂາມະນຸດວິທະຍາ, ລົງເລິກດ້ານການສຶກສາກ່ຽວກັບ ວັດທະນະທໍາຂອງຊຸມຊົນ.

ສິ່ງທີ່ຢາກຝາກເຖິງນ້ອງໆທີ່ກຳລັງຕັດສິນໃຈວ່າຈະເລືອກຮຽນຕໍ່ສາຍໃດດີກໍຄື ບາງຄັ້ງເຮົາອາດຈະຕ້ອງໄດ້ລອງຜິດລອງຖືກຫຼາຍຢ່າງ ກວ່າຈະຮູ້ວ່າເຮົາມັກຫຍັງແທ້, ສິ່ງທີ່ນ້ອງໆສາມາດເຮັດໄດ້ຕັ້ງແຕ່ດຽວນີ້ເລີຍກໍ່ຄືການ “ລອງ” ເຊັ່ນ: ລອງເຮັດວຽກ, ອາສາສະໝັກ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າມັນເປັນແນວໃດ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາສົນໃຈ ແລະ ມັກທີ່ຈະເຮັດ ຫຼື ບໍ່.

ອາທິດ ປະທຸມວັນ

ທີມເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ເພີ່ນວ່າ “ຕັດຜົມຜິດ ຄິດເຈັດມື້” ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ປອບໃຈຕົນເອງໄດ້ດີ ຖ້າມື້ໜື່ງ ຊ່າງຕັດຜົມຕັດຜົມບໍ່ໄດ້ຕາມແບບທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ເຮົາອາດຈະຮູ້ສຶກເສຍໃຈ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍນາທີ ຫລື ເປັນຊົ່ວໂມງເທື່ອຈັດແຕ່ງຊົງຜົມທີ່ເຮົາມັກ ແຕ່ສຸດທ້າຍເຮົາອາດຈະທຳໃຈເພາະຊົງຜົມທີ່ມັກນັ້ນບໍ່ໄດ້ກັບຄືນມາພາຍໃນ ໜື່ງ ຫຼື ສອງຊົ່ວໂມງ ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາເປັນອາທິດ, ສອງອາທິດ ຫຼື ເປັນເດືອນກ່ວາຊົງຜົມທີ່ມັກນັ້ນຈະກັບມາເໝືອນເດີມ. ແຕ່ວ່າ, ຖ້າເຮົາເລືອກສາຍຮຽນຜິດ ເຮົາອາດຈະເສຍເວລາເປັນປີ ຫຼື ຫຼາຍປີກ່ວາຈະໄປເລີ່ມຕົ້ນ ເລືອກສາຂາວິຊາຮຽນໃໝ່ທີ່ຕົນເອງມັກ. ສະນັ້ນ, ຖ້າເຮົາເລືອກສາຂາວິຊາຮຽນທີ່ຕົນເອງມັກແຕ່ຕົ້ນ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກໃນການຮຽນ ແລະ ສາມາດກໍານົດເສັ້ນທາງອາຊີບຢ່າງຊັດເຈັນ. ຕົວຢ່າງ, ອ້າຍ ເລືອກຮຽນສາຂາວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ ທີ່ອ້າຍເຄີຍຝັນວ່າຢາກເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບການກະເສດແບບຊຸມຊົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ. ໃນມື້ນີ້ ອ້າຍໄດ້ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະ ອ້າຍມີຄວາມສຸກໃນການເຮັດວຽກຕາມຄວາມຝັນຂອງຕົນເອງ, ສາມາດເຕັມທີ່ກັບການເຮັດວຽກໃນທຸກໆມື້.

ວິພາດາ ທໍາມະວົງສາ

ທີມເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ການສຶກສາ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນຊີວິດຂອງມະນຸດທຸກຄົນໃນໂລກປະຈຸບັນ. ສ່ວນການເລືອກສາຍການຮຽນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຖະນັດຂອງເຮົານັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຍິ່ງກວ່າ ແລະ ຍາກທີ່ສຸດ. ບາງຄັ້ງ ເມື່ອເຮົາເລືອກໄປແລ້ວກໍອາດມີຄວາມສົງໃສວ່າ ເຮົາເລືອກຖືກແລ້ວບໍ? ເຮົາຄວນຮຽນຕາມຄົນພໍ່ແມ່, ອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ ຫຼື ຜູ້ອື່ນບອກບໍ? ຄໍາຖາມເກືອບຮ້ອຍຄໍາຖາມ ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ເຮົາຮຽນຈົບມັດຖະຍົມ. ເອື້ອຍເອງກໍເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເລືອກສາຍການຮຽນ. ຕອນນັ້ນ ພໍ່ຂອງເອື້ອຍກໍໄດ້ສະເໜີສາຍວິຊາໜຶ່ງມາໃຫ້ຮຽນ ແລະ ເອື້ອຍເອງກໍໄດ້ໄຕຕອງພິຈາລະນາເບິ່ງ ກໍເລີຍເລືອກຮຽນ ເຊິ່ງກໍເປັນຄວາມໂຊກດີຂອງເອື່ອຍທີ່ຮຽນຖືກສາຍວິຊາຕາມທີ່ຄວາມຖະນັດ ແລະ ຄວາມມັກຂອງເອື້ອຍເອງ ຫຼື ອາດເປັນພໍ່ ແມ່ ທີ່ເຫັນແວວ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງເອື້ອຍແຕ່ຍັງນ້ອຍ ເລິຍສະເໜີສາຍວິຊາຮຽນນັ້ນໃຫ້ເອື້ອຍ. ແລະ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງ ພໍ່ ແມ່ ເຮົາກໍບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໃຫ້ເຮົາໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ຕະຫຼອດທຸກເລື້ອງ, ສ່ວນເລື່ອງການເລືອກສາຍການຮຽນນີ້ ເຮົາຄວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເລືອກສາຍວິຊາທີ່ເຮົາຢາກຈະຮຽນ ແລະ ສົນໃຈ ເພາະການຕັດສິນໃຈໃນເລື່ອງນີ້ ປຽບສະເໝືອນ ການຕັດສິນອານາຄົດຂອງເຮົາເອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ອາຊີບທໍາມາຫາກິນ, ໜ້າທີ່ການງານຕ່າງໆ. ສຸດທ້າຍນີ້ ເອື້ອຍເອງກໍຂໍອວຍພອນໃຫ້ນ້ອງໆທຸກຄົນປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນການເລືອກສາຍການຮຽນ ພ້ອມທັງເສັ້ນທາງຊີວິດທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງນ້ອງໆທຸກຄົນ. ຂໍໃຫ້ໂຊກດີ!!

ເກດສະດາ ກຸນລະບຸດ

ທີມເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ລັດສະໝີ ບານມະນີວົງ

ທີມເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ໄຊຖາວອນ ພົມມະຈັນ

ທີມອອກແບບ

ຈິນດາພອນ ໄຊຍະເລີດ

ທີມອອກແບບ

ອານັນ ສິງສະຫວ່າງ

ທີມອອກແບບ