ວິສະວະກຳຂົນສົ່ງ ແລະ ພາລາທິການ

ຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ

ວິສະວະກຳຂົນສົ່ງ ແລະ ພາລາທິການ ໝາຍ​ເຖິງການ​ປະຍຸກ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮູ້​ທາງວິສະວະ​ກໍາ​ເຂົ້າ​ໃນ ການວາງ​ແຜນ, ຈັດ​ສັນ ​ແລະ ອອກ​ແບບ​ລະບົບ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ມີ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ມີ​ປະສິດທິພາບ ລວມ​​ເຖິງ​ ​ການ​ບໍລິຫານສາງ​ສິນຄ້າ ​ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນຄ້າ. ສາຂານີ້ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະຖ້າຫາກວ່າ ລະບົບ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ປອດໄພ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ກໍຍິ່ງອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ ​​ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງ​ຊາດ ມີ​ການຂະຫຍາຍຕົວໄວຍິ່ງຂຶ້ນ.

​ວິຊານີ້ສຶກສາ​ກ່ຽວ​ກັບພື້ນຖານວິຊາວິສະວະກຳ ກ່ອນ​ທີ່ຈະລົງເລິກກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ທິດສະດີການໄຫຼຂອງການສັນຈອນ ​ແລະ ວິສະວະກຳຈະລາຈອນ​ຄື ອົງ​ປະກອບ​ຕ່າງໆທາງ​ດ້ານ​ຈະລາ​ຈອນ, ກົດລະບຽບ ​ແລະ ການ​ຈັດການ​ດ້ານຈະລາຈອນ; ອົງ​ປະກອບ​ລະບົບ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ, ການ​ອອກ​ແບບ​ທາງ​ດ້ານ​ເລຂາຄະນິດ​ຂອງ​ທາງ ​ແລະ ການວາງແຜນການຂົນສົ່ງ, ການ​ຂົນ​ສົ່ງຕໍ່​ເນື່ອງ​ຫຼາຍຮູບ​ແບບ, ການບໍລິຫານສາງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິຫານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ.

ການຮຽນການສອນຂອງສາຂານີ້ ປະກອບໄປດ້ວຍ ການ​ຮຽນທິດສະດີ ​​ເຊິ່ງມີ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ສື່​ການຮຽນການ​ສອນດ້ວຍ VDO; ມີ​ການ​ເຮັດ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ກຸ່ມ ​ແລະ ດ່ຽວ ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ການ​ປະຕິບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ເຊັ່ນ: ການ​ສໍາ​ຫຼວດການ​ຈະລາ​ຈອນ​ທາງບົກ, ການ​ປະ​ເມີນ​ການ​ລໍາລຽງ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນຄ້າ ຕະຫຼອດ​ເຖິງ​ການ​ລົງ​ຝຶກ​ງານ​ຢູ່​ຕາມ​ບໍລິສັດ ຫຼື ​ໂຮງ​ຈັກ​ໂຮງງານ​ຕ່າງໆ ​ເຊິ່ງນັກ​ສຶກສາ​ຈະ​ໄດ້ຮຽນ​ຮູ້​ວິທີ​ການວາງແຜນລະບົບຂົນສົ່ງ ​ແລະ ການບໍລິຫານສາງສິນຄ້າຕົວ​ຈິງຂອງ​ບໍລິສັດ​ນັ້ນໆ.

ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ແໜ້ນ ດ້ານຄະນິດສາດ ​ແລະ ຟິຊິກສາດລະດັບ​ປານ​ກາງ, ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ: ພາສາອັງກິດ; ​ພາສາ​ຈີນ ​ແລະ ຫວຽດນາມ ຍິ່ງ​ເປັນ​ການ​ດີ.  ເປັນຄົນມັກ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດການ, ມັກອ່ານ, ຊ່າງສັງເກດ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນອົດທົນ ແລະ ໃສ່ໃຈໃນລາຍລະອຽດ; ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ ລະບົບ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ.

ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ ການບໍລິຫານ, ວາງແຜນ ແລະ ປະເມີນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ການຄາດຄະເນການຂົນສົ່ງ, ການບໍລິຫານສາງສິນຄ້າ, ການບໍລິຫານລະບົບຈະລາຈອນ. ນອກນີ້ ນັກສຶກສາຍັງສາມາດອອກແບບ ຖະໜົນ, ປະເມີນຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມຈາກໂຄງການຂົນສົ່ງ; ​ແລະ ຮູ້​ເຖິງ​ຮູບ​ການ​ບໍລິຫານ​ຈັດການ ການ​ຂົນ​ສົ່ງຕໍ່​ເນື່ອງ​ຫຼາຍຮູບ​ແບບ.

ເປັນພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບ​ ລະບົບ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ ​ແລະ ພາລາ​ທິການ ໃນສະຖານທີ່ການຜະລິດ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຝ່າຍຈັດຊື້, ຝ່າຍຜະລິດ, ຝ່າຍການຈັດສົ່ງ, ສາງສິນຄ້າ; ​ແລະ ເຮັດວຽກໃນຂະ​ແໜງການ​ຕ່າງໆຂອງ​ລັດ​ເຊັ່ນ: ຫ້ອງການ​ໂຍທາ​ທິການ ​ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ​ເມືອງ, ພະ​ແນ​ກ​ໂຍທາ​ທິການ ​ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ​ຕາມ​ແຕ່ລະ​ແຂວງ ​ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ​ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ.

ໝວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

 1. ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ 
 2. ບັນຊີທົ່ວໄປ
 3. ວິສະວະກຳສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ
 4. ​ເລຂາ​ປະພັນ
 5. ກົນ​ລະ​ສາດ​ດິນ
 6. ວິສະວະ​ກໍາ​ສໍາ​ຫຼວດ
 7. ​ແຕ້ມ​ວິສະວະ​ກໍາ
 8. ວິ​ເຄາະ​ໂຄງ​ສ້າງ
 9. ກົນ​ລະ​ສາດ​ວິສະ​ວະ​ກໍາ

ໝວດວິຊາສະເພາະ

 1. ປະເມີນກໍ່ສ້າງ ແລະ ສັນຍາ
 2. ເສດຖະກິດຂົນສົ່ງ
 3. ທິດ​ສະ​ດີກາ​ນ​ໄຫຼຂອງ​ການ​ສັນຈອນ
 4. ວິສະວະກຳຈະລາຈອນ
 5. ການວາງ​ແຜນການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ
 6. ການຂົນສົ່ງ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 7. ວິສະວະກຳທາງ
 8. ວິສະວະກຳຂົວ
 9. ການບໍລິຫານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
 10. ການ​ບູລະນະ ​ແລະ ສ້ອມ​ແປງ​ພາຫະນະ​ຂົນ​ສົ່ງ
 11. ການ​ຂົນ​ສົ່ງຕໍ່​ເນື່ອງ​ຫຼາຍຮູບ​ແບບ
 12. ວິສະວະກຳຂົນສົ່ງ
 13. ການວາງແຜນລະບົບຂົນສົ່ງສາທາລະນະ
 14. ການວາງແຜນຂົນສົ່ງພາກພື້ນ
 15. ການ​ຈັດການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາກາດ
 16. ກົດໝາຍການຂົນສົ່ງ
 17. ພາລາທິການດ້ານການຂົນສົ່ງ
 18. ການ​ວິ​ເຄາະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ
 19. ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ເທິງ​ທ້ອງ​ຖະໜົນ
 20. ການ​ຈັດການ​ດ້ານ​ຈະລາ​ຈອນ
 21. ການບໍລິຫານສາງສິນຄ້າ
 22. ການສະໜອງ​ແບບ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ຕໍ່​ເນື່ອງ
 23. ວິທີ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ວິ​ໄຈ
 24. ການຄວບຄຸມ ການສັນຈອນໃນຕົວເມືອງ
 25. ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ
 26. ທິດ​ສະ​ດີ​ຄວາມໜ້າຈະ​ເປັນ ​ແລະ ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ